Chuyên mục
LIMI-Re

LIMI-Re

 • LIMI-Re là platform tái bảo hiểm tạm thời để kết nối giữa công ty nhượng tái bảo hiểm, công ty nhận tái, môi giới và khách hàng
 • LIMI-Re có thể thực hiện nhiều tác vụ nghiệp vụ tái tạm thời ở cấp độ sâu; giúp rút ngắn thời gian gấp nhiều lần so với thao tác thủ công
 • LIMI-Re ngoài ra vẫn cung cấp đầy đủ các chức năng thống kê truyền thống; thêm vào đó là hệ thống phân tích dựa trên LIMI Al
 • Hệ thống có nhiều mức độ chuẩn hóa và vẫn đảm bảo sự linh hoạt cho từng order tái bảo hiểm
Chuyên mục
LIMI_Bid

LIMI-Bid

LIMI-Bid là một platform hỗ trợ đấu thầu giữa các doanh nghiệp làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm

Thông qua LIMI-Bid, các doanh nghiệp có thể:

 • Quản lý quá trình trao đổi thông tin thuận tiện hơn
 • Quản lý quá trình chào từ các đối tác, hạn chế chào không trung thực
 • Xem bản so sánh một cách trực quan và chính xác
 • Tiến tới việc kiểm tra và xác nhận tái bảo hiểm chính xác
 • Cho phép quản lý doanh thu, cấp hợp đồng nhanh và chính xác
 • Quản lý deadline bồi thường tổng quan và chi tiết
 • Giảm rủi ro liên quan tới thanh toán phí giữa các bên
Chuyên mục
Limi-Bancas

LIMI-Bancas

 • LIMI-Bancas là một platform phần mềm về bảo hiểm – ngân hàng, cho phép ngân hàng kết nối với các công ty bảo hiểm chỉ với một lần đăng nhập duy nhất
 • LIMI-Bancas góp phần tăng hiệu suất công việc lên gấp nhiều lần
 • LIMI-Bancas cho phép số hóa tất cả các đơn bảo hiểm mà ngân hàng đang cấp như: Bảo hiểm du lịch, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm sinh mạng cá nhân, bảo hiểm xe ô tô, bảo hiểm nhà tư nhân,…
 • LIMI-Bancas giúp tăng năng suất lao động của teller và giúp cấp quản lý theo dõi doanh thu/hoa hồng, quản lý rủi ro của tài sản đảm bảo nhanh chóng
 • LIMI-Bancas giúp tăng cường sự hài lòng của khách hàng thông qua việc được lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình