Chuyên mục
Limi-Bancas

LIMI-Bancas

  • LIMI-Bancas là một platform phần mềm về bảo hiểm – ngân hàng, cho phép ngân hàng kết nối với các công ty bảo hiểm chỉ với một lần đăng nhập duy nhất
  • LIMI-Bancas góp phần tăng hiệu suất công việc lên gấp nhiều lần
  • LIMI-Bancas cho phép số hóa tất cả các đơn bảo hiểm mà ngân hàng đang cấp như: Bảo hiểm du lịch, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm sinh mạng cá nhân, bảo hiểm xe ô tô, bảo hiểm nhà tư nhân,…
  • LIMI-Bancas giúp tăng năng suất lao động của teller và giúp cấp quản lý theo dõi doanh thu/hoa hồng, quản lý rủi ro của tài sản đảm bảo nhanh chóng
  • LIMI-Bancas giúp tăng cường sự hài lòng của khách hàng thông qua việc được lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình