Chuyên mục
LIMI-Re

LIMI-Re

  • LIMI-Re là platform tái bảo hiểm tạm thời để kết nối giữa công ty nhượng tái bảo hiểm, công ty nhận tái, môi giới và khách hàng
  • LIMI-Re có thể thực hiện nhiều tác vụ nghiệp vụ tái tạm thời ở cấp độ sâu; giúp rút ngắn thời gian gấp nhiều lần so với thao tác thủ công
  • LIMI-Re ngoài ra vẫn cung cấp đầy đủ các chức năng thống kê truyền thống; thêm vào đó là hệ thống phân tích dựa trên LIMI Al
  • Hệ thống có nhiều mức độ chuẩn hóa và vẫn đảm bảo sự linh hoạt cho từng order tái bảo hiểm