Chuyên mục
LIMI_Bid

LIMI-Bid

LIMI-Bid là một platform hỗ trợ đấu thầu giữa các doanh nghiệp làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm

Thông qua LIMI-Bid, các doanh nghiệp có thể:

  • Quản lý quá trình trao đổi thông tin thuận tiện hơn
  • Quản lý quá trình chào từ các đối tác, hạn chế chào không trung thực
  • Xem bản so sánh một cách trực quan và chính xác
  • Tiến tới việc kiểm tra và xác nhận tái bảo hiểm chính xác
  • Cho phép quản lý doanh thu, cấp hợp đồng nhanh và chính xác
  • Quản lý deadline bồi thường tổng quan và chi tiết
  • Giảm rủi ro liên quan tới thanh toán phí giữa các bên