Công ty cổ phần LIMI

With LIMI, we Lead Insurance More Insurtech

LIMI Insurtech là một công ty hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm – công nghệ với mục tiêu chính là nâng cao năng suất lao động ngành thông qua các công nghệ tối ưu và thân thiết với người dùng. Sản phẩm của chúng tôi là nhóm giải pháp dựa trên web bảo hiểm, tập trung vào việc so sánh, sắp xếp và quản lý dữ liệu. Bên cạnh đó, chúng tôi còn cung cấp các sản phẩm bảo hiểm với chi phí hợp lý, quyền lợi hấp dẫn, đáp ứng mọi nhu cầu trong đời sống như: bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm du lịch, bảo hiểm xe, bảo hiểm ung thư,…

LIMI Bancas

Hệ thống cấp đơn bảo hiểm linh hoạt, trực tuyến, quản lý công thức tính phí linh động, kết nối trực tiếp đến các Công ty bảo hiểm

LIMI Bid

Hệ thống quản lý đấu thầu, chấm thầu, quản lý các tiêu chí chấm thầu, chấm thầu tự động dựa trên các tiêu chí đã thiết lập

LIMI Re

Hệ thống quản lý Tái bảo hiểm, từ giai đoạn chào tái đến khi ký kết hợp đồng, theo dõi bồi thường. Quản lý và tự động hóa lựa chọn nhà tái lead, tính toán hiệu quả các nhà tái follower

LIMI BI

Cung cấp các báo cáo theo nghiệp vụ, tổ hợp nhiều tiêu chí khác nhau. Cung cấp các báo cáo định kỳ và realtime theo dữ liệu được thu thập từ nhiều nguồn và xử lý tập trung