Công ty cổ phần LIMI

Hệ thống LIMI BI

LIMI BI là một platform hỗ trợ công ty bảo hiểm theo dõi, quản lý doanh thu/bồi thường.

Đối tượng sử dụng

Ưu điểm vượt trội

Những ưu điểm vượt trội mà LIMI BI mang lại cho khách hàng:

Dữ liệu được xử lý tập trung

Hệ thống xử lý dữ liệu trung gian giúp tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn. Từ đó dễ dàng xây dựng các mô hình phù hợp với tổ chức và hoạt động kinh doanh của Công ty bảo hiểm

Cung cấp báo cáo linh động, đa dạng

  • Cung cấp các báo cáo theo nghiệp vụ, theo phòng ban chức năng và các tổ hợp tiêu chí khác
  • Cung cấp các phân tích định kỳ và realtime, theo nghiệp vụ, theo phòng ban chức năng và các tổ hợp tiêu chí khác nhau

Khai báo, quản lý cảnh báo

  • Cho phép khai báo các cảnh báo theo các tổ hợp tiêu chí phù hợp với hoạt động kinh doanh và nhu cầu của Công ty bảo hiểm
  • Hệ thống cảnh báo khi đáp ứng tổ hợp tiêu chí đã khai báo