Công ty cổ phần LIMI

Hệ thống LIMI Bid

Được xây dựng nhằm giải quyết bài toán liên quan đến đấu thầu, quản lý hợp đồng bảo hiểm trực tuyến, LIMI Bid giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí trong việc đấu thầu, quản lý hợp đồng.

Đối tượng sử dụng LIMI Bid

Các tính năng chính của LIMI Bid


1

Quản lý đấu thầu

  • Quản lý, cung cấp tài liệu rủi ro, trao đổi trực tuyến các câu hỏi trong quá trình đấu thầu
  • Xây dựng, tuỳ chỉnh hệ thống tiêu chí chấm thầu

2

Tổ chức đấu thầu

  • Khởi tạo các gói thầu
  • Chấm thầu tự động, lựa chọn chương trình bảo hiểm, công ty bảo hiểm tự động theo các tiêu chí đã xây dựng/ tuỳ chỉnh
  • Quản lý các thay đổi trong quá trình chấm thầu, hỗ trợ đàm phán với tính năng AI

3

Quản lý bảo hiểm

  • Quản lý hệ thống tài liệu bảo hiểm tiêu chuẩn của tổ chức
  • Quản lý hợp đồng bảo hiểm, điều kiện điều khoản bảo hiểm nhiều năm
  • Quản lý công tác bồi thường

4

Khác

  • Quản lý thông tin tài chính và dịch vụ các công ty bảo hiểm