Contact

Địa chỉ công ty:

  • Công ty Cổ phần LIMI
  • Phòng 1601, tầng 16, Daeha Business Center, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
  • Tel: +84 24 3267 36 36
  • Email: contact@limi.vn