Công ty cổ phần LIMI

BH Vững tâm an

Với 2000đ/ngày, bạn có thể làm được gì?

Đối với Bảo hiểm VỮNG TÂM AN, chỉ với 2.000đ/ngày bạn đã có thể nhận lại được các quyền lợi để bảo vệ mình trước những rủi ro tai nạn đang rình rập, lên đến 40.000.000đ/80.000.000đ/120.000.000đ SỐ TIỀN BẢO HIỂM!!!

Đối tượng bảo hiểm

 • Đối tượng tham gia bảo hiểm: Người Việt Nam hoặc nước ngoài không quá 70 tuổi đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam và:
  • Không bị động kinh, tâm thần;
  • Không bị thương tật vĩnh viễn từ 80% trở lên.
 • Đối tượng tham gia Quỹ hỗ trợ mùa dịch VỮNG TÂM AN - “AN TÂM VỮNG BƯỚC”:
  • Là khách hàng tham gia chương trình Vững Tâm An không có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 hoặc thuộc diện bị cách ly theo quy định của Nhà nước trước ngày bắt đầu bảo hiểm theo giấy chứng nhận đi kèm.

Quyền lợi bảo hiểm, biểu phí

Trường hợp tử vong do tai nạn/người hoặc Chi phí y tế điều trị tai nạn/người:

Quyền lợi bảo hiểm, biểu phí tương ứng của Bảo hiểm Vững tâm an

VỀ QUỸ HỖ TRỢ TRƯỚC RỦI RO TIÊM CHỦNG: áp dụng với 3 trường hợp sau:

 • Quỹ hỗ trợ khi NĐBH tử vong sau 07 ngày kể từ ngày bắt đầu bảo hiểm do dịch bệnh:
  • 30.000.000Đ số tiền bảo hiểm (Chỉ với chi phí 250.000Đ/gói 1 năm, 190.000Đ/gói 6 tháng, 130.000Đ/gói 3 tháng).
  • 60.000.000Đ số tiền bảo hiểm (Chỉ với chi phí 450.000Đ/gói 1 năm, 340.000Đ/gói 6 tháng, 230.000Đ/gói 3 tháng).
  • 90.000.000Đ số tiền bảo hiểm (Chỉ với chi phí 750.000Đ/gói 1 năm, 560.000Đ/gói 6 tháng, 380.000Đ/gói 3 tháng).
 • Quỹ trợ cấp nằm viện điều trị bệnh tại các cơ sở theo yêu cầu của cơ quan y tế có thẩm quyền khi NĐBH nhập viện sau 07 ngày kể từ ngày bắt đầu bảo hiểm:
  • 2.000.000Đ số tiền bảo hiểm (Chỉ với chi phí 250.000Đ/gói 1 năm, 190.000Đ/gói 6 tháng, 130.000Đ/gói 3 tháng).
  •  4.000.000Đ số tiền bảo hiểm (Chỉ với chi phí 450.000Đ/gói 1 năm, 340.000Đ/gói 6 tháng, 230.000Đ/gói 3 tháng).
  • 6.000.000Đ số tiền bảo hiểm (Chỉ với chi phí 750.000Đ/gói 1 năm, 560.000Đ/gói 6 tháng, 380.000Đ/gói 3 tháng).
 • Quỹ trợ cấp khi NĐBH nằm viện điều trị sốc phản vệ/ phản vệ:
  • 2.000.000Đ số tiền bảo hiểm (Chỉ với chi phí 250.000Đ/gói 1 năm, 190.000Đ/gói 6 tháng, 130.000Đ/gói 3 tháng).
  • 4.000.000Đ số tiền bảo hiểm (Chỉ với chi phí 450.000Đ/gói 1 năm, 340.000Đ/gói 6 tháng, 230.000Đ/gói 3 tháng).
  • 6.000.000Đ số tiền bảo hiểm (Chỉ với chi phí 750.000Đ/gói 1 năm, 560.000Đ/gói 6 tháng, 380.000Đ/gói 3 tháng).