Công ty cổ phần LIMI

BH LIMI Bancas

Hệ thống LIMI Bancas được xây dựng và phát triển bởi đội ngũ LIMI và đã được triển khai áp dụng tại một số công ty bảo hiểm và ngân hàng. Hiện tại hệ thống đang được giao dịch với hơn 20.000 user và hoạt động tốt với các sản phẩm bảo hiểm như xe cơ giới, con người, nhà tư nhân, du lịch....

Đối tượng sử dụng

LIMI Bancas được xây dựng cho hai đối tượng sử dụng chính, bao gồm:

Ưu điểm vượt trội

Những ưu điểm vượt trội mà LIMI Bancas mang lại cho khách hàng:


1

Khai báo linh động công thức tính phí

LIMI Bancas cho phép khai báo linh động công thức tính phí tương ứng với từng sản phẩm bảo hiểm, đáp ứng tính chất đặc thù của từng sản phẩm bảo hiểm của đơn vị


2

Cấp đơn nhanh chóng

LIMI Bancas cho phép người sử dụng cấp đơn chỉ với vài thao tác đơn giản, tối ưu thời gian cấp đơn, giảm thiểu sai sót.


3

Hỗ trợ thanh toán, ký số online

Hỗ trợ tích hợp với các hệ thống thanh toán trực tuyến, thuận tiện cho việc cấp đơn bảo hiểm. Dữ liệu thanh toán được đối soát với các ngân hàng một cách định kỳ, nhanh chóng