Công ty cổ phần LIMI

Phạm vi địa lý được bảo hiểm

Là phạm vi lãnh thổ được nêu trong chương trình bảo hiểm của Người được bảo hiểm trên Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm và/hoặc trong sửa đổi bổ sung, bao gồm:

  • Việt Nam;
  • Châu Á ngoại trừ Trung Quốc, Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan;
  • Toàn thế giới ngoại trừ Mỹ;
  • Toàn thế giới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *