Công ty cổ phần LIMI

Quyền lợi thai sản

Quyền lợi thai sản

a. Mang thai và sinh con (thời gian chờ 12 tháng): căn cứ theo chi tiết của quyền lợi này trong chương trình của Người được bảo hiểm, MIC sẽ thanh toán cho các chi phí phát sinh thuộc phạm vi bảo hiểm sau khi Người được bảo hiểm là nữ được bảo hiểm liên tục theo quyền lợi này đủ thời gian chờ và đã tái tục bảo hiểm cho quyền lợi đó cho năm hợp đồng kế tiếp.

Quyền lợi này chỉ được chi trả cho Người được bảo hiểm là nữ trong độ tuổi mười tám (18) trở lên và chi trả cho chăm sóc trước sinh, sinh con và chăm sóc sau sinh lên đến tổng cộng bốn hai (42) ngày sau sinh, tối đa hạn mức được bảo hiểm trong chương trình bảo hiểm. Hạn mức tối đa là mức tối đa MIC sẽ chi trả cho quyền lợi này cho mỗi:

 • Năm hợp đồng cho dù nếu có nhiều hơn một lần mang thai trong năm hợp đồng đó;
 • Lần mang thai, cho dù nếu một lần mang thai được hưởng quyền lợi này xảy ra qua ngày tái tục hợp đồng và với điều kiện hợp đồng đã bao gồm quyền lợi này được tái tục cho năm hợp đồng kế tiếp.

Đối với sinh thường và sinh mổ cần thiết về mặt y tế, MIC sẽ chi trả chi phí sinh con trong phạm vi hạn mức đã nêu cho quyền lợi này trong bảng quyền lợi bảo hiểm. Bất kỳ biến chứng nào do việc sinh con sẽ không được bảo hiểm.

Đối với sinh mổ tự chọn hoặc không cần thiết về mặt y tế, MIC sẽ chi trả đến tối đa chi phí sinh thường. Bất kỳ biến chứng nào do việc sinh con này sẽ không được bảo hiểm.

Lưu ý: Nếu Người được bảo hiểm không thể cung cấp bằng chứng chứng minh rằng việc sinh mổ là cần thiết về mặt y tế, MIC sẽ coi đó là sinh mổ tự chọn và không cần thiết về mặt y tế.

Quyền lợi này sẽ không được tự động tăng hạn mức bảo hiểm cao hơn (nâng cấp). Trong trường hợp nâng cấp chương trình bảo hiểm, quyền lợi này sẽ tuân theo hạn mức của chương trình bảo hiểm ban đầu cho tới khi chương trình của Người được bảo hiểm được nâng cấp đủ mười hai (12) tháng liên tục và chương trình bảo hiểm được nâng cấp đã được tái tục.

b. Các biến chứng trước & sau khi sinh (thời gian chờ 12 tháng): căn cứ theo chi tiết của quyền lợi này trong chương trình của Người được bảo hiểm, MIC sẽ thanh toán các chi phí phát sinh thuộc phạm vi bảo hiểm sau khi Người được bảo hiểm là nữ trong độ tuổi từ mười tám (18) trở lên được bảo hiểm đã đủ thời gian chờ và đã tái tục bảo hiểm cho quyền lợi đó cho năm hợp đồng kế tiếp.

Quyền lợi này chi trả cho việc điều trị một bệnh/tình trạng y tế thuộc phạm vi bảo hiểm do và phát sinh trong thời gian mang thai trước khi sinh con hoặc sau khi sinh con. Danh sách các biến chứng trước và sau khi sinh thuộc phạm vi bảo hiểm bao gồm:

 • Hội chứng đông máu rải rác lòng mạch;
 • Thiếu năng lực cổ tử cung;
 • Mang thai ngoài tử cung;
 • Tiểu đường thai kỳ; (nếu Người được bảo hiểm nữ đã có tiền sử bị tiểu đường thì quyền lợi này sẽ không được bảo hiểm trong suốt quá trình thai nghén)
 • Chửa trứng - mang thai giả;
 • Chứng nôn nghén;
 • Chứng ứ mật sản khoa;
 • Tiền sản giật / Sản giật;
 • Nhóm máu hiếm RH;
 • Đe dọa sẩy thai/ sẩy thai cần điều trị phẫu thuật ngay lập tức;
 • Băng huyết sau sinh;
 • Sót nhau.

Khi có biến chứng sau sinh, MIC sẽ chi trả cho dịch vụ điều trị được thực hiện trong vòng bốn mươi hai (42) ngày sau sinh.

Quyền lợi này không bảo hiểm cho:

 • Các chi phí sinh em bé khi sinh thường, sinh mổ hoặc theo hình thức có hỗ trợ khác; hoặc
 • Bất kỳ biến chứng nào do sinh mổ tự chọn hoặc không cần thiết về mặt y tế; hoặc
 • Sinh mổ; hoặc
 • Nếu việc thụ thai là do các biện pháp hỗ trợ thụ thai/ hỗ trợ mang thai; hoặc
 • Điều trị một bệnh/tình trạng y tế do và xảy ra trong thời gian mang thai trước khi sinh hoặc sau khi sinh nếu việc mang thai là kết quả của biện pháp hỗ trợ thụ thai/ hỗ trợ mang thai;

Trong một số trường hợp mà MIC công nhận rằng sinh mổ là cần thiết về mặt y tế, sinh mổ chỉ được bảo hiểm trong quyền lợi “Mang thai và sinh con”.

Để tránh nhầm lẫn, quyền lợi này sẽ không được chi trả nếu:

 • Việc sinh con thông qua các hình thức có hỗ trợ, hoặc sinh mổ tự chọn hoặc không cần thiết vê mặt y tế; và/hoặc
 • Em bé được thụ thai bởi các biện pháp hỗ trợ thụ thai/ hỗ trợ mang thai.

Chú ý:

Nếu Người được bảo hiểm không thể cung cấp bằng chứng chứng minh rằng một ca sinh mổ là cần thiết về mặt y tế, MIC sẽ coi là sinh mổ tự chọn và không cần thiết về mặt y tế.

Quyền lợi này sẽ không được tự động nâng lên chương trình bảo hiểm cao hơn (nâng cấp). Trong trường hợp nâng cấp, quyền lợi này sẽ tuân theo mức của chương trình bảo hiểm ban đầu cho tới khi Người được bảo hiểm nữ đã được nâng cấp đủ mười hai (12) tháng liên tục và chương trình bảo hiểm được nâng cấp phải được tái tục.

c. Bảo hiểm tình trạng bệnh cấp tính cho trẻ sơ sinh: căn cứ theo chi tiết của quyền lợi này trong chương trình của Người được bảo hiểm, MIC sẽ thanh toán cho việc điều trị nội trú đối với tình trạng y tế cấp tính biểu hiện từ ngày thứ 15 sau khi trẻ sinh ra với điều kiện không phải do bệnh/dị tật bẩm sinh tiềm ẩn phát triển ở trẻ sơ sinh bao gồm quá trình mang thai cho đến khi sinh (tức là trẻ được sinh ra trước tuổi thai ba mươi bảy (37) tuần). Việc điều trị nội trú này được thực hiện trong phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh (NICU). Các tình trạng y tế cấp tính thường gặp ở trẻ sơ sinh bao gồm nhưng không giới hạn vàng da sơ sinh, đau bụng, tiêu chảy, táo bón, nôn mửa và nhiễm trùng tai.

Quyền lợi này được chi trả trong trường hợp:

 • Bố hoặc mẹ của em bé đã được bảo hiểm theo quy tắc bảo hiểm này và đã đủ điều kiện được chi trả theo quyền lợi thai sản có liên quan đến việc sinh con; và
 • Trẻ mới sinh được ít nhất mười lăm (15) ngày tuổi và được thêm vào chương trình bảo hiểm của bố hoặc mẹ trong vòng 30 ngày sau khi sinh; và
 • Hợp đồng bảo hiểm phải có hiệu lực tại thời điểm điều trị nội trú và được chi trả theo hợp đồng của bố hoặc mẹ. Tất cả các điều trị nội trú được bảo hiểm thực hiện sau 30 ngày có thể được chi trả theo các quyền lợi từ chương trình của em bé.

Quyền lợi này không bao gồm bất kỳ phương pháp điều trị nào đã bắt đầu, hoặc đã có nhu cầu điều trị trong chín mươi (90) ngày đầu tiên sau khi sinh đối với bất kỳ em bé nào được thụ thai bằng biện pháp hỗ trợ hoặc bất kỳ hình thức hỗ trợ thụ thai/hỗ trợ mang thai, hoặc được sinh ra bởi một người mang thai hộ, hoặc con nuôi. MIC có quyền yêu cầu được cung cấp chi tiết về lịch sử bệnh lý của trẻ sơ sinh trước khi thêm em bé vào chương trình bảo hiểm, MIC cũng có quyền áp dụng bất kỳ điểm hạn chế hoặc loại trừ nào với đơn bảo hiểm được cấp cho em bé, tham khảo Phần 2 – Điều kiện tham gia bảo hiểm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *