Công ty cổ phần LIMI

Quyền lợi điều trị ngoại trú

 1. Chi phí bác sỹ đa khoa (không bao gồm khám tại nhà): căn cứ theo chi tiết của quyền lợi này trong chương trình của Người được bảo hiểm, MIC sẽ thanh toán cho:
  • Chi phí tư vấn y khoa của bác sỹ đa khoa tại phòng khám hoặc phòng tư vấn y khoa, hoặc tư vấn qua điện thoại hoặc truy cập dịch vụ khám chữa bệnh từ xa;
  • Quyền lợi Bác sỹ tư vấn trực tuyến/ thăm khám từ xa cung cấp cho Người được bảo hiểm quyền truy cập qua video hoặc tư vấn qua điện thoại với bác sỹ có giấy phép hành nghề mọi lúc, mọi nơi ở Việt Nam của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa được MIC chấp thuận.
  • Quyền truy cập vào dịch vụ bác sỹ tư vấn trực tuyến/ thăm khám từ xa được giới hạn trong 1 (một) cuộc hẹn/ngày qua video hoặc tư vấn qua điện thoại. Mọi chi phí thuốc và các xét nghiệm chẩn đoán cho việc điều trị thuộc phạm vi bảo hiểm theo các giới hạn được nêu trong quyền lợi điều trị ngoại trú tại Bảng quyền lợi.

 - Nếu cần ý kiến thứ hai cho cùng một bệnh/tình trạng y tế, Người được bảo hiểm cần thông báo và có sự đồng ý trước của MIC. Bắt buộc phải có sự chấp thuận trước của MIC cho các chẩn đoán tiếp theo và các chỉ định liên quan cho cùng một bệnh/tình trạng y tế.

2. Chi phí bác sỹ chuyên khoa (không bao gồm phí khám tại nhà): căn cứ theo chi tiết của quyền lợi này trong chương trình của Người được bảo hiểm, MIC sẽ thanh toán chi phí khám của bác sỹ chuyên khoa.

Nếu cần ý kiến thứ hai cho cùng một bệnh/tình trạng y tế, Người được bảo hiểm cần thông báo và có sự đồng ý trước của MIC.

Bắt buộc phải có sự chấp thuận trước của MIC cho các chẩn đoán tiếp theo và các chỉ định liên quan cho cùng một bệnh/tình trạng y tế.

3. Thuốc theo toa: căn cứ theo chi tiết của quyền lợi này trong chương trình của Người được bảo hiểm, MIC sẽ chi trả cho các chi phí thuốc theo đơn của bác sỹ.

Nếu cần ý kiến thứ hai cho cùng một bệnh/tình trạng y tế, Người được bảo hiểm cần thông báo và có sự đồng ý trước của MIC.

Bắt buộc phải có sự chấp thuận trước của MIC cho các chẩn đoán tiếp theo và các chỉ định liên quan cho cùng một bệnh/tình trạng y tế.

4. Tiểu phẫu: MIC sẽ chi trả các phẫu thuật ngoại trú hợp lý theo hạn mức tối đa năm của quyền lợi ngoại trú.

5. Xét nghiệm phòng thí nghiệm, chụp X-quang, xét nghiệm chẩn đoán bệnh, xét nghiệm giải phẫu bệnh: căn cứ chi tiết quyền lợi này theo chương trình bảo hiểm, MIC sẽ chi trả các chi phí do bác sỹ chỉ định để xét nghiệm chẩn đoán bệnh. Các xét nghiệm chẩn đoán bao gồm và chỉ giới hạn các xét nghiệm, chụp X-quang và siêu âm cần thiết cho việc điều trị bệnh theo kết luận bệnh của bác sỹ.

Trong trường hợp Người được bảo hiểm cần ý kiến thứ hai cho bệnh/tình trạng y tế đã được chẩn đoán, Người được bảo hiểm nên thông báo và có sự đồng ý trước của MIC.

Các lần xin ý kiến tiếp theo sau lần thứ 2 cho cùng một bệnh/tình trạng y tế đã được chẩn đoán, Người được bảo hiểm bắt buộc phải có sự chấp thuận trước của MIC.

6. Chẩn đoán hình ảnh nâng cao: căn cứ chi tiết quyền lợi này theo chương trình bảo hiểm, MIC sẽ chi trả chi phí do bác sỹ chỉ định đối với việc chẩn đoán hình ảnh nâng cao, các quy trình hình ảnh y tế nâng cao bao gồm và chỉ giới hạn ở chụp cắt lớp vi tính (CT), chụp cộng hưởng từ (MRI) và chụp cắt lớp phát xạ positron (PET).

7. Điều trị thay thế bao gồm trị liệu thần kinh cột sống, nắn xương, vi lượng đồng căn, điều trị bằng châm cứu, y học cổ truyền Trung Quốc, y học cổ truyền Việt Nam: căn cứ theo chi tiết của quyền lợi này trong chương trình của Người được bảo, MIC sẽ chi trả cho các chi phí khám và điều trị thay thế do Bác sỹ điều trị thay thế hoặc Chuyên gia vật lý trị liệu thực hiện, các bác sỹ điều trị thay thế và chuyên gia đã được cấp phép hành nghề tại quốc gia thực hiện điều trị.

  • Trong phạm vi quyền lợi này và trong giới hạn áp dụng theo chương trình bảo hiểm của Người được bảo hiểm, MIC cũng sẽ thanh toán cho các loại vitamin, chất bổ sung và thuốc cổ truyền Trung Quốc/Việt Nam khi được bác sỹ điều trị thay thế điều trị và kê đơn.
  • Người được bảo hiểm nên lấy được khuyến cáo không chống chỉ định về việc sử dụng điều trị thay thế từ Bác sỹ tây y theo định nghĩa vì mọi biến chứng do điều trị thay thế sẽ chỉ được chi trả tối đa theo quyền lợi điều trị thay thế.
  • Bác sỹ điều trị thay thế thực hiện phương pháp điều trị thay thế phải có một kế hoạch điều trị rõ ràng, xác định điểm bắt đầu, kết thúc đợt điều trị và kết quả dự kiến.

MIC sẽ không thanh toán cho quyền lợi nào liên quan đến điều trị thay thế phát sinh trong quá trình điều trị nội trú, điều trị trong ngày hoặc trong quá trình chẩn đoán bệnh.

8. Vật lý trị liệu: căn cứ theo chi tiết của quyền lợi này trong chương trình của Người được bảo hiểm, MIC sẽ chi trả cho các chi phí điều trị do chuyên gia vật lý trị liệu đã được cấp phép hành nghề tại nơi điều trị.

 • Quyền lợi chỉ được trả sau khi Người được bảo hiểm điều trị nội trú cho một tình trạng y tế thuộc phạm vi bảo hiểm, với điều kiện Người được bảo hiểm đã được bảo hiểm theo quyền lợi này từ trước khi bắt đầu điều trị nội trú.
 • Việc điều trị bằng vật lý trị liệu phải dưới sự giám sát y tế của bác sỹ. Giám sát y tế có nghĩa là việc điều trị này (nếu cần thiết) phải được chỉ định bởi các bác sỹ đã đưa ra chẩn đoán.
 • Điều trị phải có một chương trình rõ ràng từ các chuyên gia vật lý trị liệu, với một mục tiêu và kết quả mong muốn.

9. Liệu pháp thay thế hormone (HRT): căn cứ theo chi tiết của quyền lợi này trong chương trình của Người được bảo hiểm, MIC sẽ thanh toán chi phí khám bệnh và chi phí cấy ghép, tiêm, miếng dán hoặc viên nén được chỉ định khi cần thiết về mặt y tế như một can thiệp y tế hơn là để giảm các triệu chứng sinh lý. Quyền lợi này được thanh toán nếu nó là một phần của điều trị sau xuất viện cho một đợt địều trị nội trú hoặc phẫu thuật trong ngày thuộc phạm vi bảo hiểm. Vì vậy việc thanh toán tuân thủ theo giới hạn, điều khoản và điều kiện của các quy định “điều trị sau xuất viện”.

10. Điều trị ngoại trú khẩn cấp sau tai nạn: theo hạn mức tối đa năm, MIC sẽ thanh toán cho việc điều trị ngoại trú cần thiết ngay lập tức (trong vòng hai mươi bốn (24) giờ) tại khoa cấp cứu tại bệnh viện nếu thương tật trên cơ thể phát sinh do tai nạn, xảy ra trong thời hạn bảo hiểm. Việc điều trị theo dõi cho cùng một thương tật trên cơ thể sẽ được bảo hiểm trong tối đa ba mươi (30) ngày kể từ ngày xảy ra tai nạn.