Công ty cổ phần LIMI

Quyền lợi điều trị HIV/AIDS

Căn cứ chi tiết bảng quyền lợi trong chương trình bảo hiểm của Người được bảo hiểm, MIC sẽ thanh toán cho việc điều trị nội trú trong trường hợp nhiễm vi-rút suy giảm miễn dịch ở người (HIV) hoặc Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS) do tai nạn lao động hoặc truyền máu. Quyền lợi này có bắt đầu hiệu lực khi các dấu hiệu hoặc triệu chứng của HIV/ AIDS xuất hiện lần đầu tiên sau khi Người được bảo hiểm tham gia liên tục cùng một chương trình bảo hiểm theo quy tắc bảo hiểm này trong thời gian 36 tháng, tùy thuộc vào các tiêu chí sau:

  1. Nhiễm HIV do truyền máu, nếu thỏa mãn các điều kiện sau:
  • Việc truyền máu là cần thiết về mặt y tế hoặc được chỉ định là một phần của việc điều trị y tế;
  • Việc truyền máu xảy ra trong thời hạn bảo hiểm theo quy tắc bảo hiểm này;
  • Nguồn gốc của việc lây nhiễm xuất phát từ bệnh viện và bệnh viện có khả năng truy dấu vết nguồn gốc của máu bị nhiễm HIV; và
  • Người được bảo hiểm không bị bệnh thiếu máu miền biển (còn gọi là bệnh tan máu bẩm sinh/bệnh thalassemia) hoặc bệnh rối loạn đông máu di truyền (bệnh ưa chảy máu/bệnh  hemophilia).

2. Lây nhiễm HIV là hậu quả của tai nạn xảy ra trong thời hạn bảo hiểm, trong khi Người được bảo hiểm đang tiến hành công việc chuyên môn bình thường theo đúng nghề nghiệp của người đó tại quốc gia cư trú chính, với điều kiện thoả mãn các yêu cầu sau:

  • Bằng chứng của vụ tai nạn dẫn tới lây nhiễm phải được thông báo cho MIC trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày xảy ra tai nạn;
  • Bằng chứng cho thấy tai nạn liên quan đến các nguồn chất lỏng bị nhiễm HIV được xác định;
  • Bằng chứng cho thấy huyết thanh chuyển từ HIV âm tính sang HIV dương tính xảy ra trong vòng một trăm tám mươi (180) ngày sau khi tai nạn được ghi nhận. Bằng chứng này phải bao gồm xét nghiệm kháng thể HIV âm tính được thực hiện trong vòng 5 ngày kể từ tai nạn.