Công ty cổ phần LIMI

Quyền lợi điều trị nội trú

 1. Hạn mức bảo hiểm tối đa năm: MIC sẽ trả đến hạn mức bảo hiểm tối đa năm được quy định cho mỗi Người được bảo hiểm trong mỗi năm hợp đồng. Tất cả các quyền lợi được chi trả trong năm hợp đồng sẽ được tính vào hạn mức bảo hiểm tối đa năm của hợp đồng bảo hiểm.
 2. Phạm vi địa lý được bảo hiểm: là khu vực địa lý mà Người được bảo hiểm có thể lựa chọn để được điều trị. Người được bảo hiểm chọn phạm vi địa lý tại thời điểm tham gia bảo hiểm. Phạm vi địa lý được bảo hiểm được quy định cụ thể trên Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc các sửa đổi bổ sung (nếu có).
 3. Tiền phòng/ngày: theo những giới hạn tại bảng quyền lợi trong chương trình bảo hiểm của Người được bảo hiểm, điều trị nội trú hoặc điều trị trong ngày cho một bệnh/tình trạng y tế thuộc phạm vi bảo hiểm của Người được bảo hiểm, MIC sẽ thanh toán chi phí tiền phòng theo loại phòng hoặc giới hạn ngày nằm viện trong bảng quyền lợi áp dụng cho Người được bảo hiểm và tiền ăn tại bệnh viện bao gồm các bữa ăn tiêu chuẩn do bệnh viện cung cấp mỗi ngày cho bệnh nhân nội trú tại bệnh viện. Loại phòng được hưởng tùy thuộc vào sự lựa chọn chương trình bảo hiểm khi tham gia bảo hiểm. Trong đó:

- Chương trình bảo hiểm 1 đến chương trình 3: phòng đôi với phòng tắm chung hoặc tương đương;

 • Chương trình bảo hiểm 4 đến chương trình 9: phòng đơn tiêu chuẩn với phòng tắm riêng.

Tiền phòng và tiền ăn của bệnh viện bao gồm các bữa ăn tiêu chuẩn do bệnh viện cung cấp cho mỗi ngày bệnh nhân nội trú tại bệnh viện.

Nếu Người được bảo hiểm lựa chọn loại phòng điều trị có chi phí cao hơn loại phòng tiêu chuẩn như đã đề cập trên bảng quyền lợi thì Người được bảo hiểm phải trả tiền phòng chênh lệch. Nếu do việc nâng cấp phòng làm phát sinh hoặc tăng thêm chi phí y tế thì Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm sẽ phải thanh toán cho phần phụ trội này. Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm có thể thông báo với MIC trước khi nhập viện để tránh phải tự thanh toán các chi phí không cần thiết.

4. Chi phí phòng cho nhân thân: MIC sẽ thanh toán tới giới hạn số tiền được ghi trong bảng quyền lợi - mục “Chi phí phòng cho nhân thân” khi người thân ở trong cùng phòng bệnh viện với Người được bảo hiểm khi Người được bảo hiểm đang điều trị nội trú tại bệnh viện thuộc phạm vi địa lý được bảo hiểm.

5. Điều trị trong ngày: MIC sẽ thanh toán các chi phí điều trị trong ngày thuộc phạm vi bảo hiểm, bao gồm phòng bệnh và điều dưỡng, với điều kiện về mặt y tế việc điều trị này không yêu cầu bệnh nhân phải ở lại qua đêm và có giấy xuất viện và/hoặc phiếu điều trị trong ngày được cấp cùng với bảng kê chi tiết điều trị có thể hiện tiền giường bệnh.

6. Điều dưỡng chăm sóc, thuốc theo toa và vật tư: MIC sẽ thanh toán chi phí điều dưỡng, thuốc theo toa và quần áo bệnh viện phát sinh từ khi nhập viện để điều trị đến khi xuất viện.

7. Phòng phẫu thuật, thuốc men & quần áo phẫu thuật: MIC sẽ thanh toán chi phí phẫu thuật phát sinh cho việc điều trị thuộc phạm vi bảo hiểm kể từ khi nhập viện đến khi xuất viện.

8. Chẩn đoán hình ảnh nâng cao bao gồm chụp cộng hưởng từ, chụp cắt lớp vi tính, chụp cắt lớp phát xạ (MRI, CT & PET): MIC sẽ thanh toán phí chụp cắt lớp vi tính, chụp cộng hưởng từ và các kỹ thuật hình ảnh y tế cần thiết cho việc điều trị thuộc phạm vi bảo hiểm kể từ khi nhập viện đến khi xuất viện.

9. Chăm sóc đặc biệt, chăm sóc mạch vành, chăm sóc tích cực (ICU, CCU, HDU): MIC sẽ thanh toán chi phí phòng chăm sóc đặc biệt trong thời gian Người được bảo hiểm nhập viện để điều trị nội trú hoặc điều trị trong ngày cho tình trạng y tế thuộc phạm vi bảo hiểm.

10. Chi phí phẫu thuật bao gồm cả gây mê: MIC sẽ thanh toán chi phí phẫu thuật và gây mê cho việc điều trị thuộc phạm vi bảo hiểm từ khi nhập viện đến khi xuất viện.

11. Phẫu thuật chỉnh hình: MIC sẽ thanh toán cho phẫu thuật chỉnh hình ban đầu chỉ khi điều đó là cần thiết về mặt y tế và tuân theo những điều kiện sau:

 • Phẫu thuật tái tạo được thực hiện để phục hồi chức năng sau một tai nạn hoặc sau phẫu thuật đối với bệnh/tình trạng y tế được bảo hiểm, trong trường hợp tai nạn hoặc phẫu thuật này xảy ra trong thời hạn bảo hiểm; và
 • Phải được thực hiện ở giai đoạn thích hợp về mặt y tế sau tai nạn hoặc phẫu thuật; và
 • Được MIC đồng ý bằng văn bản với chi phí điều trị trước khi thực hiện.

12. Phí tư vấn của bác sỹ chuyên khoa: MIC sẽ thanh toán chi phí tư vấn của bác sỹ chuyên khoa đối với việc điều trị thuộc phạm vi bảo hiểm từ khi nhập viện đến khi xuất viện. Đây phải là các chi phí hơp lý và hợp lệ và phù hợp với kết luận bệnh cuối cùng của bác sỹ.

13. Xét nghiệm chẩn đoán, chụp X-quang: MIC sẽ thanh toán phí chi phí xét nghiệm, chụp X-quang và siêu âm để chẩn đoán cho các điều trị thuộc phạm vi bảo hiểm kể từ khi nhập viện đến khi xuất viện.

14. Dịch vụ cấy ghép nội tạng và tủy xương: MIC sẽ thanh toán cho việc cấy ghép thận, tim, gan, phổi hoặc tủy xương cần thiết do tình trạng y tế được bảo hiểm miễn là (các) bộ phận được cấy ghép này từ một người thân (bao gồm từ bố mẹ, bố mẹ vợ/chồng, anh trai, anh rể, chị gái, chị dâu, vợ/chồng hoặc con) hoặc từ một nguồn đóng góp được chứng nhận và xác minh. Bảo hiểm này không bao gồm chi phí thu/mua nội tạng của người hiến, vận chuyển nội tạng, chi phí quản lý nào phát sinh hoặc bất kỳ chi phí nào cho người hiến tặng.

15. Điều trị tâm thần (thời gian chờ là 10 tháng): căn cứ theo chi tiết của quyền lợi này trong chương trình của Người được bảo hiểm, MIC sẽ thanh toán chi phí điều trị nội trú bởi bác sỹ tâm thần.

16. Bộ phận giả bên trong cơ thể, thiết bị phẫu thuật và thiết bị y tế: MIC sẽ thanh toán các bộ phận giả bên trong cơ thể, chi phí thiết bị phẫu thuật và y tế phát sinh cho việc điều trị thuộc phạm vi bảo hiểm phát sinh từ khi nhập viện đến khi xuất viện.

17. Các phương pháp điều trị phục hồi chức năng tại chỗ: MIC sẽ bảo hiểm cho các điều trị nội trú được thực hiện bởi chuyên gia vật lý trị liệu, chuyên gia trị liệu cơ năng, chuyên gia trị liệu ngôn ngữ được bác sỹ chuyên khoa khuyến nghị và cần thiết về mặt y tế sau khi Người được bảo mắc phải một bệnh/tình trạng y tế thuộc phạm vi bảo hiểm như đột quỵ hoặc chấn thương. Việc điều trị chỉ được chi trả khi được đồng ý trước bằng văn bản của MIC và mỗi tình trạng y tế cần phải điều trị theo phương pháp này có giá trị trong vòng 28 ngày.

MIC chỉ trả cho việc phục hồi khi:

 • Bắt đầu trong vòng hai mươi tám (28) ngày sau khi kết thúc điều trị tại Bệnh viện đối với bệnh/tình trạng y tế được bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm;
 • Phát sinh từ tình trạng y tế yêu cầu nhập viện hoặc cần phải thực hiện do nguyên nhân từ việc điều trị bệnh/tình trạng y tế đó;
 • Không thể thực hiện theo điều trị ngoại trú.

18. Điều dưỡng tại nhà hoặc trong nhà dưỡng lão: MIC sẽ chỉ thanh toán chi phí y tá chăm sóc tại nhà hoặc trong viện dưỡng lão khi đáp ứng các điều kiện sau:

 • Sau khi Người được bảo hiểm xuất viện nơi họ được điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt do tình trạng y tế thuộc phạm vi bảo hiểm; và
 • Được MIC đồng ý trước bằng văn bản việc chăm sóc là cần thiết và thích hợp về mặt y tế; và
 • Được bác sỹ điều trị xác nhận cần tiếp tục điều trị cho bệnh/tình trạng y tế thuộc phạm vi bảo hiểm mà Người được bảo hiểm đã phải nhập viện; và
 • Khi các dịch vụ tương tự là cần thiết về mặt y tế chứ không phải cho nhu cầu sinh hoạt tại nhà.

Để tránh nhầm lẫn, các khoản phí này cần được ghi rõ là chi phí y tá chăm sóc tại nhà hoặc viện dưỡng lão.

Đối với bệnh/tình trạng giai đoạn cuối, quyền lợi này chỉ được thanh toán theo quyền lợi “Chăm sóc giai đoạn cuối” và không vượt quá các giới hạn áp dụng cho quyền lợi đó.

19. Điều trị phục hồi nha khoa khẩn cấp do tai nạn: MIC sẽ thanh toán cho điều trị ban đầu cần thiết trong vòng mười (10) ngày sau khi răng tự nhiên bị tổn thương do tác động bên ngoài gây ra với điều kiện điều trị đó được thực hiện bởi bác sỹ nha khoa và Người được bảo hiểm được bảo hiểm liên tục theo hợp đồng từ trước khi tai nạn xảy ra.