Công ty cổ phần LIMI

Quyền lợi điều trị trước khi nhập viện & sau khi xuất viện

  1. Điều trị trước khi nhập viện (90 ngày trước khi nhập viện): căn cứ theo chi tiết của quyền lợi này trong chương trình của Người được bảo hiểm, MIC sẽ thanh toán cho một (1) lần khám chữa bệnh chuyên khoa, xét nghiệm và thuốc cần thiết theo chỉ định của bác sỹ tương đương với một lần điều trị ngoại trú trong vòng chín mươi (90) ngày trước khi nhập viện, với điều kiện:
  • Việc điều trị trước khi nhập viện được bảo hiểm theo chương trình của Người được bảo hiểm;
  • Việc điều trị nội trú là kết quả trực tiếp của lần khám ngoại trú này.

2. Điều trị sau khi xuất viện (90 ngày sau khi xuất viện): căn cứ theo chi tiết của quyền lợi này trong chương trình bảo hiểm của Người được bảo hiểm, MIC sẽ chỉ thanh toán cho việc tái khám và điều trị ngoại trú một (1) lần sau một điều trị nội trú hoặc phẫu thuật trong ngày thuộc phạm vi bảo hiểm, khi việc tái khám này được chỉ định bởi bác sỹ điều trị nội trú hoặc một bác sỹ chuyên khoa được chỉ định với điều kiện việc tái khám và điều trị này diễn ra trong vòng chín mươi (90) ngày ngay sau khi xuất viện tại chính bệnh viện mà Người được bảo hiểm đã điều trị nội trú hoặc phẫu thuật.