Công ty cổ phần LIMI

Quyền lợi thai sản

Quyền lợi thai sản

a. Mang thai và sinh con (thời gian chờ 12 tháng): căn cứ theo chi tiết của quyền lợi này trong chương trình của Người được bảo hiểm, MIC sẽ thanh toán cho các chi phí phát sinh thuộc phạm vi bảo hiểm sau khi Người được bảo hiểm là nữ được bảo hiểm liên tục theo quyền lợi này đủ thời gian chờ và đã tái tục bảo hiểm cho quyền lợi đó cho năm hợp đồng kế tiếp.

Quyền lợi này chỉ được chi trả cho Người được bảo hiểm là nữ trong độ tuổi mười tám (18) trở lên và chi trả cho chăm sóc trước sinh, sinh con và chăm sóc sau sinh lên đến tổng cộng bốn hai (42) ngày sau sinh, tối đa hạn mức được bảo hiểm trong chương trình bảo hiểm. Hạn mức tối đa là mức tối đa MIC sẽ chi trả cho quyền lợi này cho mỗi:

 • Năm hợp đồng cho dù nếu có nhiều hơn một lần mang thai trong năm hợp đồng đó;
 • Lần mang thai, cho dù nếu một lần mang thai được hưởng quyền lợi này xảy ra qua ngày tái tục hợp đồng và với điều kiện hợp đồng đã bao gồm quyền lợi này được tái tục cho năm hợp đồng kế tiếp.

Đối với sinh thường và sinh mổ cần thiết về mặt y tế, MIC sẽ chi trả chi phí sinh con trong phạm vi hạn mức đã nêu cho quyền lợi này trong bảng quyền lợi bảo hiểm. Bất kỳ biến chứng nào do việc sinh con sẽ không được bảo hiểm.

Đối với sinh mổ tự chọn hoặc không cần thiết về mặt y tế, MIC sẽ chi trả đến tối đa chi phí sinh thường. Bất kỳ biến chứng nào do việc sinh con này sẽ không được bảo hiểm.

Lưu ý: Nếu Người được bảo hiểm không thể cung cấp bằng chứng chứng minh rằng việc sinh mổ là cần thiết về mặt y tế, MIC sẽ coi đó là sinh mổ tự chọn và không cần thiết về mặt y tế.

Quyền lợi này sẽ không được tự động tăng hạn mức bảo hiểm cao hơn (nâng cấp). Trong trường hợp nâng cấp chương trình bảo hiểm, quyền lợi này sẽ tuân theo hạn mức của chương trình bảo hiểm ban đầu cho tới khi chương trình của Người được bảo hiểm được nâng cấp đủ mười hai (12) tháng liên tục và chương trình bảo hiểm được nâng cấp đã được tái tục.

b. Các biến chứng trước & sau khi sinh (thời gian chờ 12 tháng): căn cứ theo chi tiết của quyền lợi này trong chương trình của Người được bảo hiểm, MIC sẽ thanh toán các chi phí phát sinh thuộc phạm vi bảo hiểm sau khi Người được bảo hiểm là nữ trong độ tuổi từ mười tám (18) trở lên được bảo hiểm đã đủ thời gian chờ và đã tái tục bảo hiểm cho quyền lợi đó cho năm hợp đồng kế tiếp.

Quyền lợi này chi trả cho việc điều trị một bệnh/tình trạng y tế thuộc phạm vi bảo hiểm do và phát sinh trong thời gian mang thai trước khi sinh con hoặc sau khi sinh con. Danh sách các biến chứng trước và sau khi sinh thuộc phạm vi bảo hiểm bao gồm:

 • Hội chứng đông máu rải rác lòng mạch;
 • Thiếu năng lực cổ tử cung;
 • Mang thai ngoài tử cung;
 • Tiểu đường thai kỳ; (nếu Người được bảo hiểm nữ đã có tiền sử bị tiểu đường thì quyền lợi này sẽ không được bảo hiểm trong suốt quá trình thai nghén)
 • Chửa trứng - mang thai giả;
 • Chứng nôn nghén;
 • Chứng ứ mật sản khoa;
 • Tiền sản giật / Sản giật;
 • Nhóm máu hiếm RH;
 • Đe dọa sẩy thai/ sẩy thai cần điều trị phẫu thuật ngay lập tức;
 • Băng huyết sau sinh;
 • Sót nhau.

Khi có biến chứng sau sinh, MIC sẽ chi trả cho dịch vụ điều trị được thực hiện trong vòng bốn mươi hai (42) ngày sau sinh.

Quyền lợi này không bảo hiểm cho:

 • Các chi phí sinh em bé khi sinh thường, sinh mổ hoặc theo hình thức có hỗ trợ khác; hoặc
 • Bất kỳ biến chứng nào do sinh mổ tự chọn hoặc không cần thiết về mặt y tế; hoặc
 • Sinh mổ; hoặc
 • Nếu việc thụ thai là do các biện pháp hỗ trợ thụ thai/ hỗ trợ mang thai; hoặc
 • Điều trị một bệnh/tình trạng y tế do và xảy ra trong thời gian mang thai trước khi sinh hoặc sau khi sinh nếu việc mang thai là kết quả của biện pháp hỗ trợ thụ thai/ hỗ trợ mang thai;

Trong một số trường hợp mà MIC công nhận rằng sinh mổ là cần thiết về mặt y tế, sinh mổ chỉ được bảo hiểm trong quyền lợi “Mang thai và sinh con”.

Để tránh nhầm lẫn, quyền lợi này sẽ không được chi trả nếu:

 • Việc sinh con thông qua các hình thức có hỗ trợ, hoặc sinh mổ tự chọn hoặc không cần thiết vê mặt y tế; và/hoặc
 • Em bé được thụ thai bởi các biện pháp hỗ trợ thụ thai/ hỗ trợ mang thai.

Chú ý:

Nếu Người được bảo hiểm không thể cung cấp bằng chứng chứng minh rằng một ca sinh mổ là cần thiết về mặt y tế, MIC sẽ coi là sinh mổ tự chọn và không cần thiết về mặt y tế.

Quyền lợi này sẽ không được tự động nâng lên chương trình bảo hiểm cao hơn (nâng cấp). Trong trường hợp nâng cấp, quyền lợi này sẽ tuân theo mức của chương trình bảo hiểm ban đầu cho tới khi Người được bảo hiểm nữ đã được nâng cấp đủ mười hai (12) tháng liên tục và chương trình bảo hiểm được nâng cấp phải được tái tục.

c. Bảo hiểm tình trạng bệnh cấp tính cho trẻ sơ sinh: căn cứ theo chi tiết của quyền lợi này trong chương trình của Người được bảo hiểm, MIC sẽ thanh toán cho việc điều trị nội trú đối với tình trạng y tế cấp tính biểu hiện từ ngày thứ 15 sau khi trẻ sinh ra với điều kiện không phải do bệnh/dị tật bẩm sinh tiềm ẩn phát triển ở trẻ sơ sinh bao gồm quá trình mang thai cho đến khi sinh (tức là trẻ được sinh ra trước tuổi thai ba mươi bảy (37) tuần). Việc điều trị nội trú này được thực hiện trong phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh (NICU). Các tình trạng y tế cấp tính thường gặp ở trẻ sơ sinh bao gồm nhưng không giới hạn vàng da sơ sinh, đau bụng, tiêu chảy, táo bón, nôn mửa và nhiễm trùng tai.

Quyền lợi này được chi trả trong trường hợp:

 • Bố hoặc mẹ của em bé đã được bảo hiểm theo quy tắc bảo hiểm này và đã đủ điều kiện được chi trả theo quyền lợi thai sản có liên quan đến việc sinh con; và
 • Trẻ mới sinh được ít nhất mười lăm (15) ngày tuổi và được thêm vào chương trình bảo hiểm của bố hoặc mẹ trong vòng 30 ngày sau khi sinh; và
 • Hợp đồng bảo hiểm phải có hiệu lực tại thời điểm điều trị nội trú và được chi trả theo hợp đồng của bố hoặc mẹ. Tất cả các điều trị nội trú được bảo hiểm thực hiện sau 30 ngày có thể được chi trả theo các quyền lợi từ chương trình của em bé.

Quyền lợi này không bao gồm bất kỳ phương pháp điều trị nào đã bắt đầu, hoặc đã có nhu cầu điều trị trong chín mươi (90) ngày đầu tiên sau khi sinh đối với bất kỳ em bé nào được thụ thai bằng biện pháp hỗ trợ hoặc bất kỳ hình thức hỗ trợ thụ thai/hỗ trợ mang thai, hoặc được sinh ra bởi một người mang thai hộ, hoặc con nuôi. MIC có quyền yêu cầu được cung cấp chi tiết về lịch sử bệnh lý của trẻ sơ sinh trước khi thêm em bé vào chương trình bảo hiểm, MIC cũng có quyền áp dụng bất kỳ điểm hạn chế hoặc loại trừ nào với đơn bảo hiểm được cấp cho em bé, tham khảo Phần 2 – Điều kiện tham gia bảo hiểm.

Quyền lợi điều trị ngoại trú

 1. Chi phí bác sỹ đa khoa (không bao gồm khám tại nhà): căn cứ theo chi tiết của quyền lợi này trong chương trình của Người được bảo hiểm, MIC sẽ thanh toán cho:
  • Chi phí tư vấn y khoa của bác sỹ đa khoa tại phòng khám hoặc phòng tư vấn y khoa, hoặc tư vấn qua điện thoại hoặc truy cập dịch vụ khám chữa bệnh từ xa;
  • Quyền lợi Bác sỹ tư vấn trực tuyến/ thăm khám từ xa cung cấp cho Người được bảo hiểm quyền truy cập qua video hoặc tư vấn qua điện thoại với bác sỹ có giấy phép hành nghề mọi lúc, mọi nơi ở Việt Nam của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa được MIC chấp thuận.
  • Quyền truy cập vào dịch vụ bác sỹ tư vấn trực tuyến/ thăm khám từ xa được giới hạn trong 1 (một) cuộc hẹn/ngày qua video hoặc tư vấn qua điện thoại. Mọi chi phí thuốc và các xét nghiệm chẩn đoán cho việc điều trị thuộc phạm vi bảo hiểm theo các giới hạn được nêu trong quyền lợi điều trị ngoại trú tại Bảng quyền lợi.

 - Nếu cần ý kiến thứ hai cho cùng một bệnh/tình trạng y tế, Người được bảo hiểm cần thông báo và có sự đồng ý trước của MIC. Bắt buộc phải có sự chấp thuận trước của MIC cho các chẩn đoán tiếp theo và các chỉ định liên quan cho cùng một bệnh/tình trạng y tế.

2. Chi phí bác sỹ chuyên khoa (không bao gồm phí khám tại nhà): căn cứ theo chi tiết của quyền lợi này trong chương trình của Người được bảo hiểm, MIC sẽ thanh toán chi phí khám của bác sỹ chuyên khoa.

Nếu cần ý kiến thứ hai cho cùng một bệnh/tình trạng y tế, Người được bảo hiểm cần thông báo và có sự đồng ý trước của MIC.

Bắt buộc phải có sự chấp thuận trước của MIC cho các chẩn đoán tiếp theo và các chỉ định liên quan cho cùng một bệnh/tình trạng y tế.

3. Thuốc theo toa: căn cứ theo chi tiết của quyền lợi này trong chương trình của Người được bảo hiểm, MIC sẽ chi trả cho các chi phí thuốc theo đơn của bác sỹ.

Nếu cần ý kiến thứ hai cho cùng một bệnh/tình trạng y tế, Người được bảo hiểm cần thông báo và có sự đồng ý trước của MIC.

Bắt buộc phải có sự chấp thuận trước của MIC cho các chẩn đoán tiếp theo và các chỉ định liên quan cho cùng một bệnh/tình trạng y tế.

4. Tiểu phẫu: MIC sẽ chi trả các phẫu thuật ngoại trú hợp lý theo hạn mức tối đa năm của quyền lợi ngoại trú.

5. Xét nghiệm phòng thí nghiệm, chụp X-quang, xét nghiệm chẩn đoán bệnh, xét nghiệm giải phẫu bệnh: căn cứ chi tiết quyền lợi này theo chương trình bảo hiểm, MIC sẽ chi trả các chi phí do bác sỹ chỉ định để xét nghiệm chẩn đoán bệnh. Các xét nghiệm chẩn đoán bao gồm và chỉ giới hạn các xét nghiệm, chụp X-quang và siêu âm cần thiết cho việc điều trị bệnh theo kết luận bệnh của bác sỹ.

Trong trường hợp Người được bảo hiểm cần ý kiến thứ hai cho bệnh/tình trạng y tế đã được chẩn đoán, Người được bảo hiểm nên thông báo và có sự đồng ý trước của MIC.

Các lần xin ý kiến tiếp theo sau lần thứ 2 cho cùng một bệnh/tình trạng y tế đã được chẩn đoán, Người được bảo hiểm bắt buộc phải có sự chấp thuận trước của MIC.

6. Chẩn đoán hình ảnh nâng cao: căn cứ chi tiết quyền lợi này theo chương trình bảo hiểm, MIC sẽ chi trả chi phí do bác sỹ chỉ định đối với việc chẩn đoán hình ảnh nâng cao, các quy trình hình ảnh y tế nâng cao bao gồm và chỉ giới hạn ở chụp cắt lớp vi tính (CT), chụp cộng hưởng từ (MRI) và chụp cắt lớp phát xạ positron (PET).

7. Điều trị thay thế bao gồm trị liệu thần kinh cột sống, nắn xương, vi lượng đồng căn, điều trị bằng châm cứu, y học cổ truyền Trung Quốc, y học cổ truyền Việt Nam: căn cứ theo chi tiết của quyền lợi này trong chương trình của Người được bảo, MIC sẽ chi trả cho các chi phí khám và điều trị thay thế do Bác sỹ điều trị thay thế hoặc Chuyên gia vật lý trị liệu thực hiện, các bác sỹ điều trị thay thế và chuyên gia đã được cấp phép hành nghề tại quốc gia thực hiện điều trị.

  • Trong phạm vi quyền lợi này và trong giới hạn áp dụng theo chương trình bảo hiểm của Người được bảo hiểm, MIC cũng sẽ thanh toán cho các loại vitamin, chất bổ sung và thuốc cổ truyền Trung Quốc/Việt Nam khi được bác sỹ điều trị thay thế điều trị và kê đơn.
  • Người được bảo hiểm nên lấy được khuyến cáo không chống chỉ định về việc sử dụng điều trị thay thế từ Bác sỹ tây y theo định nghĩa vì mọi biến chứng do điều trị thay thế sẽ chỉ được chi trả tối đa theo quyền lợi điều trị thay thế.
  • Bác sỹ điều trị thay thế thực hiện phương pháp điều trị thay thế phải có một kế hoạch điều trị rõ ràng, xác định điểm bắt đầu, kết thúc đợt điều trị và kết quả dự kiến.

MIC sẽ không thanh toán cho quyền lợi nào liên quan đến điều trị thay thế phát sinh trong quá trình điều trị nội trú, điều trị trong ngày hoặc trong quá trình chẩn đoán bệnh.

8. Vật lý trị liệu: căn cứ theo chi tiết của quyền lợi này trong chương trình của Người được bảo hiểm, MIC sẽ chi trả cho các chi phí điều trị do chuyên gia vật lý trị liệu đã được cấp phép hành nghề tại nơi điều trị.

 • Quyền lợi chỉ được trả sau khi Người được bảo hiểm điều trị nội trú cho một tình trạng y tế thuộc phạm vi bảo hiểm, với điều kiện Người được bảo hiểm đã được bảo hiểm theo quyền lợi này từ trước khi bắt đầu điều trị nội trú.
 • Việc điều trị bằng vật lý trị liệu phải dưới sự giám sát y tế của bác sỹ. Giám sát y tế có nghĩa là việc điều trị này (nếu cần thiết) phải được chỉ định bởi các bác sỹ đã đưa ra chẩn đoán.
 • Điều trị phải có một chương trình rõ ràng từ các chuyên gia vật lý trị liệu, với một mục tiêu và kết quả mong muốn.

9. Liệu pháp thay thế hormone (HRT): căn cứ theo chi tiết của quyền lợi này trong chương trình của Người được bảo hiểm, MIC sẽ thanh toán chi phí khám bệnh và chi phí cấy ghép, tiêm, miếng dán hoặc viên nén được chỉ định khi cần thiết về mặt y tế như một can thiệp y tế hơn là để giảm các triệu chứng sinh lý. Quyền lợi này được thanh toán nếu nó là một phần của điều trị sau xuất viện cho một đợt địều trị nội trú hoặc phẫu thuật trong ngày thuộc phạm vi bảo hiểm. Vì vậy việc thanh toán tuân thủ theo giới hạn, điều khoản và điều kiện của các quy định “điều trị sau xuất viện”.

10. Điều trị ngoại trú khẩn cấp sau tai nạn: theo hạn mức tối đa năm, MIC sẽ thanh toán cho việc điều trị ngoại trú cần thiết ngay lập tức (trong vòng hai mươi bốn (24) giờ) tại khoa cấp cứu tại bệnh viện nếu thương tật trên cơ thể phát sinh do tai nạn, xảy ra trong thời hạn bảo hiểm. Việc điều trị theo dõi cho cùng một thương tật trên cơ thể sẽ được bảo hiểm trong tối đa ba mươi (30) ngày kể từ ngày xảy ra tai nạn.

Quyền lợi điều trị HIV/AIDS

Căn cứ chi tiết bảng quyền lợi trong chương trình bảo hiểm của Người được bảo hiểm, MIC sẽ thanh toán cho việc điều trị nội trú trong trường hợp nhiễm vi-rút suy giảm miễn dịch ở người (HIV) hoặc Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS) do tai nạn lao động hoặc truyền máu. Quyền lợi này có bắt đầu hiệu lực khi các dấu hiệu hoặc triệu chứng của HIV/ AIDS xuất hiện lần đầu tiên sau khi Người được bảo hiểm tham gia liên tục cùng một chương trình bảo hiểm theo quy tắc bảo hiểm này trong thời gian 36 tháng, tùy thuộc vào các tiêu chí sau:

 1. Nhiễm HIV do truyền máu, nếu thỏa mãn các điều kiện sau:
 • Việc truyền máu là cần thiết về mặt y tế hoặc được chỉ định là một phần của việc điều trị y tế;
 • Việc truyền máu xảy ra trong thời hạn bảo hiểm theo quy tắc bảo hiểm này;
 • Nguồn gốc của việc lây nhiễm xuất phát từ bệnh viện và bệnh viện có khả năng truy dấu vết nguồn gốc của máu bị nhiễm HIV; và
 • Người được bảo hiểm không bị bệnh thiếu máu miền biển (còn gọi là bệnh tan máu bẩm sinh/bệnh thalassemia) hoặc bệnh rối loạn đông máu di truyền (bệnh ưa chảy máu/bệnh  hemophilia).

2. Lây nhiễm HIV là hậu quả của tai nạn xảy ra trong thời hạn bảo hiểm, trong khi Người được bảo hiểm đang tiến hành công việc chuyên môn bình thường theo đúng nghề nghiệp của người đó tại quốc gia cư trú chính, với điều kiện thoả mãn các yêu cầu sau:

 • Bằng chứng của vụ tai nạn dẫn tới lây nhiễm phải được thông báo cho MIC trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày xảy ra tai nạn;
 • Bằng chứng cho thấy tai nạn liên quan đến các nguồn chất lỏng bị nhiễm HIV được xác định;
 • Bằng chứng cho thấy huyết thanh chuyển từ HIV âm tính sang HIV dương tính xảy ra trong vòng một trăm tám mươi (180) ngày sau khi tai nạn được ghi nhận. Bằng chứng này phải bao gồm xét nghiệm kháng thể HIV âm tính được thực hiện trong vòng 5 ngày kể từ tai nạn.

Bệnh/dị tật bẩm sinh

Trường hợp Người được bảo hiểm được bảo hiểm theo quyền lợi này, MIC sẽ thanh toán cho việc điều trị các bệnh/dị tật bẩm sinh ở trẻ sơ sinh nếu các bệnh/dị tật đó được chẩn đoán. MIC cũng chi trả cho các chi phí điều trị sau xuất viện với điều kiện các chi phí đó phát sinh trong vòng 90 ngày kể từ ngày xuất viện.

Bất kỳ tình trạng bẩm sinh nào mà không được chứng minh hoặc chẩn đoán trong vòng chín mươi (90) ngày sau khi sinh sẽ không được bảo hiểm cho dù Người được bảo hiểm đã có biểu hiện lần đầu tiên ở bất kỳ độ tuổi nào.

Tình trạng bẩm sinh được khai báo tại thời điểm yêu cầu bảo hiểm sẽ được coi là bệnh/ tình trạng có sẵn.

Quyền lợi này sẽ áp dụng nếu:

 • Bố/mẹ của em bé mới sinh đã được bảo hiểm bởi quy tắc bảo hiểm này trong ba trăm sáu mươi lăm (365) ngày liên tục trở lên khi em bé được sinh ra; và
 • Em bé mới sinh được thêm vào hợp đồng bảo hiểm của bố/mẹ trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày sinh và bố/mẹ phải là Người được bảo hiểm; và
 • Cả bố/mẹ và em bé liên tục được bảo hiểm theo hợp đồng và hợp đồng có hiệu lực khi thực hiện điều trị;
 • Bố hoặc mẹ đều không điều trị về khả năng sinh sản;
 • Em bé không được thụ thai thông qua biện pháp hỗ trợ thụ thai/ hỗ trợ mang thai;
 • Em bé đã được xuất viện;
 • Em bé không phải là con nuôi hoặc được sinh ra từ người mang thai hộ;
 • Quyền lợi này được chi trả theo chương trình của em bé.

Các điểm loại trừ trong PHẦN 5: LOẠI TRỪ VÀ GIỚI HẠN cũng được áp dụng với quyền lợi bảo hiểm này.

Quyền lợi điều trị ung thư và chạy thận nhân tạo

Căn cứ theo chi tiết của quyền lợi này trong chương trình bảo hiểm của Người được bảo hiểm, MIC sẽ thanh toán cho việc điều trị ung thư và chạy thận nhân tạo như một phần của điều trị nội trú hoặc ngoại trú hoặc điều trị trong ngày thuộc phạm vi bảo hiểm tại một cơ sở y tế hợp lệ.

 1. Quyền lợi điều trị ung thư

MIC sẽ thanh toán các chi phí hợp lý và hợp lệ mà Người được bảo hiểm phải trả cho việc điều trị ung thư tích cực cần thiết về mặt y tế khi được chẩn đoán bởi bác sỹ chuyên khoa ung thư.

Sau khi quá trình điều trị ung thư tích cực đã hoàn thành và Người được bảo hiểm hoàn toàn thuyên giảm, mọi thăm khám, thuốc men, giám sát hoặc theo dõi sẽ được thanh toán theo quyền lợi ngoại trú miễn là Người được bảo hiểm vẫn được bảo hiểm theo quy tắc bảo hiểm này và căn cứ theo chi tiết của quyền lợi trong chương trình của Người được bảo hiểm.

Việc điều trị ung thư tích cực bao gồm các điều trị sau đây:

 1. i. Điều trị bằng thuốc

Các liệu pháp điều trị bằng thuốc được sử dụng để tiêu diệt các tế bào ung thư bao gồm các liệu pháp sinh học, hóa trị và/hoặc điều trị bằng thuốc sinh học để ngăn ngừa sự tái phát của ung thư. MIC sẽ chi trả nếu:

 • Thuốc được sử dụng theo đúng giấy phép và liều lượng; và
 • Thuốc được sử dụng phải an toàn và hiệu quả dựa trên các nghiên cứu có bằng chứng đã được thực hiện.

Các loại thuốc MIC đồng ý chi trả sẽ thay đổi theo thời gian để phản ánh bất kỳ thay đổi nào trong giấy phép thuốc. Trong mọi trường hợp, MIC không thanh toán cho việc sử dụng thuốc ngoài nhãn hiệu hoặc kết hợp thuốc khi thuốc đang được sử dụng cho một bệnh/tình trạng y tế khác với bệnh/tình trạng y tế đã được MIC đồng ý bảo hiểm. Người được bảo hiểm cần liên hệ với MIC để biết các phương pháp điều trị mà MIC đồng ý bảo hiểm.

 • Liệu pháp nhắm đích và liệu pháp miễn dịch trong điều trị ung thư

Quyền lợi này đề cập đến tất cả các loại phương pháp điều trị ung thư hoạt động trên các gen ung thư, protein hoặc môi trường mô cụ thể góp phần vào sự phát triển và sống sót của ung thư. Điều này bao gồm các phương pháp điều trị, bao gồm nhưng không giới hạn ở liệu pháp miễn dịch như liệu pháp miễn dịch tế bào lympho T chứa thụ thể kháng nguyên dạng khảm (CAR-T), các liệu pháp hormone, bộ điều biến biểu hiện gen (thay đổi cách diễn giải các chỉ dẫn gen từ tế bào ung thư), chất cảm ứng tế bào (khiến các tế bào ung thư trải qua quá trình chết tế bào bình thường), hoặc Điều trị Tế bào Mục tiêu.

 • Các thuốc khác

Bao gồm các loại thuốc tăng cường xương như bisphosphonates hoặc Denosumab và liệu pháp Hormone được sử dụng bằng đường tiêm (ví dụ như goserelin, còn được gọi là Zoladex) với điều kiện Người được bảo hiểm phải sử dụng chúng cùng lúc với liệu pháp hóa trị hoặc sinh học để tiêu diệt các tế bào ung thư được bảo hiểm theo bảo hiểm này.

Thuốc điều trị các tình trạng thứ phát sau ung thư, chẳng hạn như erythropoietin (EPO), trong khi người được bảo hiểm đang điều trị hóa chất mà được chi trả theo bảo hiểm này.

Cụ thể, bất kỳ loại thuốc nào dành cho bệnh nhân hoặc các loại thuốc khác mà bác sỹ kê đơn đều được bảo hiểm như một phần của thuốc kê đơn cho bệnh nhân ngoại trú, nếu có quyền lợi này trong chương trình bảo hiểm của Người được bảo hiểm.

 1. Xạ trị

Chi phí xạ trị cả bên ngoài và bên trong, để tiêu diệt các tế bào ung thư trong khu vực được điều trị, kể cả khi nó được sử dụng để giảm đau.

iii. Liệu pháp Chùm tia Proton (PBT)

MIC chỉ bảo hiểm cho liệu pháp Chùm tia Proton trong các trường hợp dưới đây:

 • Ung thư hệ thần kinh trung ương (não và tủy sống) hoặc ung thư thể rắn ác tính ở Người được bảo hiểm từ 21 tuổi trở xuống;
 • U chordomas hoặc chondrosarcomas (loại ung thư cột sống) ở đáy hộp sọ hoặc cột sống cổ (xương cổ) chưa di căn;
 • Ung thư mống mắt, thể mi hoặc các phần màng mạch của mắt (u ác tính màng bồ đào) chưa di căn.

MIC không thanh toán cho các liệu pháp hạt tích điện gia tốc ngoài giới hạn quyền lợi bảo hiểm cho Liệu pháp Chùm tia Proton trong các trường hợp nêu trên.

 1. Xét nghiệm chẩn đoán

Là chi phí cho việc xét nghiệm, sinh thiết, chụp chiếu như siêu âm, chụp X-quang, CT, MRI và PET để chẩn đoán bệnh do bác sỹ chuyên khoa ung thư thu xếp tại bệnh viên hoặc phòng khám chuyên khoa ung thư theo các giới hạn được quy định tại bảng quyền lợi. Trong trường hợp không rõ rằng các xét nghiệm chẩn đoán có liên quan đến ung thư hay không, thì chi phí của các xét nghiệm này sẽ được thanh toán theo phần thích hợp trong quyền lợi “điều trị ngoại trú” nếu Người được bảo hiểm có tham gia quyền lợi ngoại trú.

MIC không thanh toán cho các chi phí sau:

 • Bất kỳ xét nghiệm chẩn đoán hoặc điều trị nào không được coi là cần thiết và phù hợp về mặt lâm sàng;
 • Các xét nghiệm chẩn đoán được sắp xếp bởi bất kỳ người nào khác ngoài bác sỹ ung thư của Người được bảo hiểm;
 • Kiểm tra sàng lọc phòng ngừa;
 • Các biến chứng phát sinh từ các loại thuốc, phẫu thuật mới hoặc thử nghiệm ngay cả khi MIC đã đồng ý bảo hiểm cho chính loại thuốc hay việc phẫu thuật đó;
 • Điều trị dự phòng, chẳng hạn như tầm soát khi người được bảo hiểm không có các triệu chứng của bệnh ung thư.
 • Điều trị giảm nhẹ nội trú (giai đoạn cuối) cho điều trị ung thư vì chi phí này sẽ được bảo hiểm tại quyền lợi ‘Chăm sóc giai đoạn cuối” theo chi tiết bảng quyền lợi trong chương trình bảo hiểm.

2. Quyền lợi chạy thận nhân tạo

MIC sẽ chi trả các chi phí hợp lý mà Người được bảo hiểm phải chịu để chạy thận nhân tạo thuộc phạm vi bảo hiểm với bệnh suy thận mãn tính được điều trị nội trú, điều trị trong ngày hoặc điều trị ngoại trú bao gồm bất kỳ quá trình theo dõi trước khi nhập viện và sau khi xuất viện và điều trị.

Quyền lợi điều trị trước khi nhập viện & sau khi xuất viện

 1. Điều trị trước khi nhập viện (90 ngày trước khi nhập viện): căn cứ theo chi tiết của quyền lợi này trong chương trình của Người được bảo hiểm, MIC sẽ thanh toán cho một (1) lần khám chữa bệnh chuyên khoa, xét nghiệm và thuốc cần thiết theo chỉ định của bác sỹ tương đương với một lần điều trị ngoại trú trong vòng chín mươi (90) ngày trước khi nhập viện, với điều kiện:
 • Việc điều trị trước khi nhập viện được bảo hiểm theo chương trình của Người được bảo hiểm;
 • Việc điều trị nội trú là kết quả trực tiếp của lần khám ngoại trú này.

2. Điều trị sau khi xuất viện (90 ngày sau khi xuất viện): căn cứ theo chi tiết của quyền lợi này trong chương trình bảo hiểm của Người được bảo hiểm, MIC sẽ chỉ thanh toán cho việc tái khám và điều trị ngoại trú một (1) lần sau một điều trị nội trú hoặc phẫu thuật trong ngày thuộc phạm vi bảo hiểm, khi việc tái khám này được chỉ định bởi bác sỹ điều trị nội trú hoặc một bác sỹ chuyên khoa được chỉ định với điều kiện việc tái khám và điều trị này diễn ra trong vòng chín mươi (90) ngày ngay sau khi xuất viện tại chính bệnh viện mà Người được bảo hiểm đã điều trị nội trú hoặc phẫu thuật.

Quyền lợi điều trị nội trú

 1. Hạn mức bảo hiểm tối đa năm: MIC sẽ trả đến hạn mức bảo hiểm tối đa năm được quy định cho mỗi Người được bảo hiểm trong mỗi năm hợp đồng. Tất cả các quyền lợi được chi trả trong năm hợp đồng sẽ được tính vào hạn mức bảo hiểm tối đa năm của hợp đồng bảo hiểm.
 2. Phạm vi địa lý được bảo hiểm: là khu vực địa lý mà Người được bảo hiểm có thể lựa chọn để được điều trị. Người được bảo hiểm chọn phạm vi địa lý tại thời điểm tham gia bảo hiểm. Phạm vi địa lý được bảo hiểm được quy định cụ thể trên Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc các sửa đổi bổ sung (nếu có).
 3. Tiền phòng/ngày: theo những giới hạn tại bảng quyền lợi trong chương trình bảo hiểm của Người được bảo hiểm, điều trị nội trú hoặc điều trị trong ngày cho một bệnh/tình trạng y tế thuộc phạm vi bảo hiểm của Người được bảo hiểm, MIC sẽ thanh toán chi phí tiền phòng theo loại phòng hoặc giới hạn ngày nằm viện trong bảng quyền lợi áp dụng cho Người được bảo hiểm và tiền ăn tại bệnh viện bao gồm các bữa ăn tiêu chuẩn do bệnh viện cung cấp mỗi ngày cho bệnh nhân nội trú tại bệnh viện. Loại phòng được hưởng tùy thuộc vào sự lựa chọn chương trình bảo hiểm khi tham gia bảo hiểm. Trong đó:

- Chương trình bảo hiểm 1 đến chương trình 3: phòng đôi với phòng tắm chung hoặc tương đương;

 • Chương trình bảo hiểm 4 đến chương trình 9: phòng đơn tiêu chuẩn với phòng tắm riêng.

Tiền phòng và tiền ăn của bệnh viện bao gồm các bữa ăn tiêu chuẩn do bệnh viện cung cấp cho mỗi ngày bệnh nhân nội trú tại bệnh viện.

Nếu Người được bảo hiểm lựa chọn loại phòng điều trị có chi phí cao hơn loại phòng tiêu chuẩn như đã đề cập trên bảng quyền lợi thì Người được bảo hiểm phải trả tiền phòng chênh lệch. Nếu do việc nâng cấp phòng làm phát sinh hoặc tăng thêm chi phí y tế thì Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm sẽ phải thanh toán cho phần phụ trội này. Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm có thể thông báo với MIC trước khi nhập viện để tránh phải tự thanh toán các chi phí không cần thiết.

4. Chi phí phòng cho nhân thân: MIC sẽ thanh toán tới giới hạn số tiền được ghi trong bảng quyền lợi - mục “Chi phí phòng cho nhân thân” khi người thân ở trong cùng phòng bệnh viện với Người được bảo hiểm khi Người được bảo hiểm đang điều trị nội trú tại bệnh viện thuộc phạm vi địa lý được bảo hiểm.

5. Điều trị trong ngày: MIC sẽ thanh toán các chi phí điều trị trong ngày thuộc phạm vi bảo hiểm, bao gồm phòng bệnh và điều dưỡng, với điều kiện về mặt y tế việc điều trị này không yêu cầu bệnh nhân phải ở lại qua đêm và có giấy xuất viện và/hoặc phiếu điều trị trong ngày được cấp cùng với bảng kê chi tiết điều trị có thể hiện tiền giường bệnh.

6. Điều dưỡng chăm sóc, thuốc theo toa và vật tư: MIC sẽ thanh toán chi phí điều dưỡng, thuốc theo toa và quần áo bệnh viện phát sinh từ khi nhập viện để điều trị đến khi xuất viện.

7. Phòng phẫu thuật, thuốc men & quần áo phẫu thuật: MIC sẽ thanh toán chi phí phẫu thuật phát sinh cho việc điều trị thuộc phạm vi bảo hiểm kể từ khi nhập viện đến khi xuất viện.

8. Chẩn đoán hình ảnh nâng cao bao gồm chụp cộng hưởng từ, chụp cắt lớp vi tính, chụp cắt lớp phát xạ (MRI, CT & PET): MIC sẽ thanh toán phí chụp cắt lớp vi tính, chụp cộng hưởng từ và các kỹ thuật hình ảnh y tế cần thiết cho việc điều trị thuộc phạm vi bảo hiểm kể từ khi nhập viện đến khi xuất viện.

9. Chăm sóc đặc biệt, chăm sóc mạch vành, chăm sóc tích cực (ICU, CCU, HDU): MIC sẽ thanh toán chi phí phòng chăm sóc đặc biệt trong thời gian Người được bảo hiểm nhập viện để điều trị nội trú hoặc điều trị trong ngày cho tình trạng y tế thuộc phạm vi bảo hiểm.

10. Chi phí phẫu thuật bao gồm cả gây mê: MIC sẽ thanh toán chi phí phẫu thuật và gây mê cho việc điều trị thuộc phạm vi bảo hiểm từ khi nhập viện đến khi xuất viện.

11. Phẫu thuật chỉnh hình: MIC sẽ thanh toán cho phẫu thuật chỉnh hình ban đầu chỉ khi điều đó là cần thiết về mặt y tế và tuân theo những điều kiện sau:

 • Phẫu thuật tái tạo được thực hiện để phục hồi chức năng sau một tai nạn hoặc sau phẫu thuật đối với bệnh/tình trạng y tế được bảo hiểm, trong trường hợp tai nạn hoặc phẫu thuật này xảy ra trong thời hạn bảo hiểm; và
 • Phải được thực hiện ở giai đoạn thích hợp về mặt y tế sau tai nạn hoặc phẫu thuật; và
 • Được MIC đồng ý bằng văn bản với chi phí điều trị trước khi thực hiện.

12. Phí tư vấn của bác sỹ chuyên khoa: MIC sẽ thanh toán chi phí tư vấn của bác sỹ chuyên khoa đối với việc điều trị thuộc phạm vi bảo hiểm từ khi nhập viện đến khi xuất viện. Đây phải là các chi phí hơp lý và hợp lệ và phù hợp với kết luận bệnh cuối cùng của bác sỹ.

13. Xét nghiệm chẩn đoán, chụp X-quang: MIC sẽ thanh toán phí chi phí xét nghiệm, chụp X-quang và siêu âm để chẩn đoán cho các điều trị thuộc phạm vi bảo hiểm kể từ khi nhập viện đến khi xuất viện.

14. Dịch vụ cấy ghép nội tạng và tủy xương: MIC sẽ thanh toán cho việc cấy ghép thận, tim, gan, phổi hoặc tủy xương cần thiết do tình trạng y tế được bảo hiểm miễn là (các) bộ phận được cấy ghép này từ một người thân (bao gồm từ bố mẹ, bố mẹ vợ/chồng, anh trai, anh rể, chị gái, chị dâu, vợ/chồng hoặc con) hoặc từ một nguồn đóng góp được chứng nhận và xác minh. Bảo hiểm này không bao gồm chi phí thu/mua nội tạng của người hiến, vận chuyển nội tạng, chi phí quản lý nào phát sinh hoặc bất kỳ chi phí nào cho người hiến tặng.

15. Điều trị tâm thần (thời gian chờ là 10 tháng): căn cứ theo chi tiết của quyền lợi này trong chương trình của Người được bảo hiểm, MIC sẽ thanh toán chi phí điều trị nội trú bởi bác sỹ tâm thần.

16. Bộ phận giả bên trong cơ thể, thiết bị phẫu thuật và thiết bị y tế: MIC sẽ thanh toán các bộ phận giả bên trong cơ thể, chi phí thiết bị phẫu thuật và y tế phát sinh cho việc điều trị thuộc phạm vi bảo hiểm phát sinh từ khi nhập viện đến khi xuất viện.

17. Các phương pháp điều trị phục hồi chức năng tại chỗ: MIC sẽ bảo hiểm cho các điều trị nội trú được thực hiện bởi chuyên gia vật lý trị liệu, chuyên gia trị liệu cơ năng, chuyên gia trị liệu ngôn ngữ được bác sỹ chuyên khoa khuyến nghị và cần thiết về mặt y tế sau khi Người được bảo mắc phải một bệnh/tình trạng y tế thuộc phạm vi bảo hiểm như đột quỵ hoặc chấn thương. Việc điều trị chỉ được chi trả khi được đồng ý trước bằng văn bản của MIC và mỗi tình trạng y tế cần phải điều trị theo phương pháp này có giá trị trong vòng 28 ngày.

MIC chỉ trả cho việc phục hồi khi:

 • Bắt đầu trong vòng hai mươi tám (28) ngày sau khi kết thúc điều trị tại Bệnh viện đối với bệnh/tình trạng y tế được bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm;
 • Phát sinh từ tình trạng y tế yêu cầu nhập viện hoặc cần phải thực hiện do nguyên nhân từ việc điều trị bệnh/tình trạng y tế đó;
 • Không thể thực hiện theo điều trị ngoại trú.

18. Điều dưỡng tại nhà hoặc trong nhà dưỡng lão: MIC sẽ chỉ thanh toán chi phí y tá chăm sóc tại nhà hoặc trong viện dưỡng lão khi đáp ứng các điều kiện sau:

 • Sau khi Người được bảo hiểm xuất viện nơi họ được điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt do tình trạng y tế thuộc phạm vi bảo hiểm; và
 • Được MIC đồng ý trước bằng văn bản việc chăm sóc là cần thiết và thích hợp về mặt y tế; và
 • Được bác sỹ điều trị xác nhận cần tiếp tục điều trị cho bệnh/tình trạng y tế thuộc phạm vi bảo hiểm mà Người được bảo hiểm đã phải nhập viện; và
 • Khi các dịch vụ tương tự là cần thiết về mặt y tế chứ không phải cho nhu cầu sinh hoạt tại nhà.

Để tránh nhầm lẫn, các khoản phí này cần được ghi rõ là chi phí y tá chăm sóc tại nhà hoặc viện dưỡng lão.

Đối với bệnh/tình trạng giai đoạn cuối, quyền lợi này chỉ được thanh toán theo quyền lợi “Chăm sóc giai đoạn cuối” và không vượt quá các giới hạn áp dụng cho quyền lợi đó.

19. Điều trị phục hồi nha khoa khẩn cấp do tai nạn: MIC sẽ thanh toán cho điều trị ban đầu cần thiết trong vòng mười (10) ngày sau khi răng tự nhiên bị tổn thương do tác động bên ngoài gây ra với điều kiện điều trị đó được thực hiện bởi bác sỹ nha khoa và Người được bảo hiểm được bảo hiểm liên tục theo hợp đồng từ trước khi tai nạn xảy ra.

Quyền lợi bảo hiểm

Khi áp dụng mức khấu trừ năm và đồng chi trả, MIC sẽ áp dụng mức khấu trừ năm trước và sau đó áp dụng đồng chi trả đối với phần còn lại quyền lợi được bảo hiểm.

Thông tin chi tiết về quyền lợi bảo hiểm và thời gian chờ được quy định cụ thể trong bảng quyền lợi. Các điểm loại trừ của chương trình bảo hiểm được quy định tại Phần 5- LOẠI TRỪ VÀ GIỚI HẠN.

Lưu ý: trong các trường hợp điều trị không cấp cứu, trước khi tiến hành điều trị MIC khuyến nghị Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm thông báo cho MIC và được MIC xác nhận bằng văn bản các chi phí điều trị thuộc phạm vi chi trả theo Quy tắc bảo hiểm để tránh phát sinh các chi phí điều trị không mong muốn.

Đối với đề nghị bảo lãnh viện phí cho điều trị thuộc phạm vi bảo hiểm, MIC sẽ gửi thông báo cho cho nhà cung cấp dịch vụ về chi phí hợp lý và hợp lệ cho việc điều trị đó. Vui lòng xem Phần 6- “QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ”.

Phạm vi bảo hiểm

Quy tắc bảo hiểm này chi trả những chi phí phát sinh do Người được bảo hiểm phải tiến hành những điều trị cần thiết về mặt y tế và thuộc phạm vi bảo hiểm do bác sỹ tiến hành. MIC sẽ chỉ thanh toán cho:

 • Những chi phí y tế thực tế hợp lý hợp lệ dựa trên chẩn đoán cuối cùng về bệnh của Người được bảo hiểm, theo giới hạn tối đa tương ứng trong bảng quyền lợi bảo hiểm liệt kê trong chương trình bảo hiểm của Người được bảo hiểm. Lưu ý: nếu các chi phí phát sinh vượt quá giới hạn tối đa của quyền lợi bảo hiểm thì Bên mua bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm sẽ phải trả phần chênh lệch đó;
 • Các chi phí khám, chi phí xét nghiệm hoặc các dịch vụ y tế hợp lý và hợp lệ khác. Nếu những chi phí khám, xét nghiệm hoặc các dịch vụ y tế khác cao hơn mức hợp lý và hợp lệ thì MIC sẽ chỉ thanh toán cho phần hợp lý và hợp lệ và Bên mua bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm sẽ phải thanh toán cho phần còn lại;
 • Những chi phí cho các dịch vụ không bị loại trừ bởi những điều khoản của quy tắc bảo hiểm này;
 • Những chi phí phát sinh trong thời hạn bảo hiểm và Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm đã thanh toán đầy đủ phí bảo hiểm;
 • MIC chi trả cho việc điều trị cho bệnh/tình trạng y tế có sẵn mà đã được thông báo chi tiết cho MIC trước khi chấp nhận bảo hiểm ngoại trừ việc điều trị có liên quan đến bệnh/tình trạng y tế đã và đang bị loại trừ hoặc đang trong thời gian chờ bởi MIC hoặc bất kỳ công ty bảo hiểm nào trước đó.